SSC Recruitment on the basis of Combined Graduate Level Examination 2016

S. No.

Name Appointment Letter  Enclosures   
1  Shri Sandeep Rewar [PDF]

 Character & Marital [PDF]

 Caste Certificate [PDF]

OBC Certificate [PDF]

2  Shri Alok Kumar [PDF]
3  Shri Nikhil Kumar Niranjan [PDF]
4  Shri Dinesh Kumar [PDF]
5  Shri Ravi Kumar [PDF]
6  Shri Ashish Kumar Gupta [PDF]
7  Shri Tanmoy Das [PDF]
8  Shri Shivam Pal [PDF]
9  Shri Arun Rana [PDF]
10 Shri Swapnil Mondal [PDF]
11 Shri Soumik Dasgupta [PDF]
12 Shri Nilesh Kumar Keshri

[PDF]

13 Shri Ganesh Mishra [PDF]
14 Miss Richa Tomar [PDF]
15 Shri Vikesh Rathi [PDF]
16 Shri Rahul Paul [PDF]
17 Shri Vishwas Vashistha [PDF]
18 Shri Naveen Kajal [PDF]
19 Smt Monika Pal [PDF]
20 Shri Abhishek Batra [PDF]
21 Miss Nishi Garg [PDF]
22 Shri Akhilesh Kumar Upadhyay [PDF]
23 Shri Farukh Khan [PDF]
24 Shri Piyush Bansal [PDF]
25 Shri Devesh Pandey [PDF]
26 Shri Naman Kumar [PDF]
27 Shri Ramveer Gurjar [PDF]
28 Shri Poonam Chand Sharma [PDF]
29 Shri Pankaj Thagela [PDF]
30 Shri Mahesh Kumar Agarwal [PDF]
31 Miss Anshu Kumari [PDF]

(Right Click on the link and select 'Save Target As' to save)